پروژه دانشجویی ارائه پروژه های دانشجویی با داده های نرم افزار اس پی اس اس با قیمتی مناسب فقط کافیست از سربرگ بالای وب ارتباط با ما را لمس کرده و موضوع درخواستی خود را تایپ کنید، امیدواریم با یک بار دریافت پروژه از ما مشتری ثابت ما شوید. http://spssproje.mihanblog.com 2020-04-03T20:10:51+01:00 text/html 2018-08-02T13:28:00+01:00 spssproje.mihanblog.com تیم پروژه spss انجام spss مقالات ISI http://spssproje.mihanblog.com/post/16 <font size="3" face="Mihan-IransansLight">انجام spss&nbsp; و آمار تحلیلی مقالات ISI</font><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">آلفا کرونباخ ، تحلیل داده ای و .... با قیمتی مناسب</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/6l6k_493.jpg" alt="انجام spss مقالات علمی"></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div> </div> text/html 2018-06-27T08:21:52+01:00 spssproje.mihanblog.com تیم پروژه spss هزینه انجام پروژه spss http://spssproje.mihanblog.com/post/15 <div><font face="Mihan-Iransans">برآورد هزینه های تحلیل پژوهش های آماری و پروژه های spss (اس پی اس اس) رابطه مستقیمی با تعداد فرضیات ، نوع آزمون دارد ، و تعرفه ی هزینه های پروژه spss نوشته شده بر حسب سادگی یا پیچیدگی و سطح بالا بودن پروژه ها متغیر است. ولی به طور کلی هزینه انجام پروژه ها با قیمتی مناسب به صورت زیر است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ue5e_کارشناسی-1ججج03002طط9.jpg" alt="کارشناسی">&nbsp;هزینه پروژه spss در سطح تمرینات کلاسی کارشناسی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تومان&nbsp; &nbsp;60.000&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1na9_arshadججج-1030x729.png" alt="کارشناسی ارشد">&nbsp; هزینه پروژه spss تحقیقاتی بسته به نوع پروژه&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تومان&nbsp; 150.000 الی 300.000&nbsp;</div><div><img src="http://uupload.ir/files/mpke_input.jpg" alt="هزینه ورود داده های spss" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> هزینه ورود پرسشنامه و آماده کردن فایل spss&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تومان 25.000 الی 40.000</div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/vej_2.jpg" alt="آمار توصیفی شامل جداول و نمودارهای فارسی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آمار توصیفی پروژه spss&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تومان 25.000 الی 60.000</div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/s1nd_3.jpg" alt="آمار استنباطی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><font size="1" face="Mihan-Iransans"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; آمار استنباطی شامل آزمون تی ، آزمون کادوی پیرسون و غیره هر آزمون&nbsp;</font><span style="font-size: 18px;"><font size="1" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;&nbsp;<font size="2">تومان&nbsp; 10.000 الی 15.000</font></font></span><font size="1" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-size: 14px;"></span></span></font></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/cvk2_27.png" alt="انجام پروژه رضایت سنجی کارکنان" width="154" vspace="0" hspace="0" height="102" border="0" align="bottom">&nbsp;&nbsp;&nbsp; هزینه پروژه رضایت سنجی کارکنان به صورت کامل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; تومان&nbsp; 120.000<br></div> text/html 2018-05-28T14:58:09+01:00 spssproje.mihanblog.com تیم پروژه spss نحوه ارتباط و سفارش پروژه spss http://spssproje.mihanblog.com/post/13 <font face="Mihan-Iransans">پروژه spss جهت انجام و تحلیل نیازمند 3روز وقت می باشد و بسته به نوع سفارش مانند انجام ورود داده ها ، انجام آزمون های مختلف روی پروژه اس پی اس اس&nbsp; پروژه یک روز تا یک هفته جهت تحویل طول می کشد.<br>بعد از انجام پروژه صفحاتی از پروژه به ایمیل شما ارسال خواهد شد و در صورت تایید پروژه بعد از پرداخت در قالب درخواستی word یا Pdf به ایمیلتان جهت پرینت ارسال خواهد شد.</font><br><br><font size="2" face="Mihan-IransansBold">راههای ارتباطی جهت ثبت سفارش:&nbsp;</font><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ارسال پیامک و تماس با شماره های&nbsp; &nbsp;<font color="#ff0000"><font size="2"> &nbsp; </font></font><font color="#ff0000" size="2"></font> <font color="#FF0000" size="3" face="Mihan-IransansBold">09395516480</font><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ایمیل:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font color="#3333FF" size="4" face="Mihan-Iransans">ali.6480aa@gmail.com</font><br><br><br><br><br>انجام پروژه اس پی اس اس، spss ، پروژه spss ، هزینه پروژه spss ، پروژه اس پی اس اس رایگان ، پروژه دانشجویی spss ، پروژه دانشجویی اس پی اس اس ، پروژه رایگان ، spss project ، هزینه پروژه spss، پروژه spss رایگان، پروژه دانشگاهی، spssبا قیمت مناسب،انجام پروژه اس پی اس اس، spss ، پروژه spss ، هزینه پروژه spss ، پروژه اس پی اس اس رایگان ، پروژه دانشجویی spss ، پروژه دانشجویی اس پی اس اس ، پروژه رایگان ، spss project ، هزینه پروژه spss، پروژه spss رایگان، پروژه دانشگاهی، spssبا قیمت مناسب،انجام پروژه اس پی اس اس، spss ، پروژه spss ، هزینه پروژه spss ، پروژه اس پی اس اس رایگان ، پروژه دانشجویی spss ، پروژه دانشجویی اس پی اس اس ، پروژه رایگان ، spss project ، هزینه پروژه spss، پروژه spss رایگان، پروژه دانشگاهی، spssبا قیمت مناسب،انجام پروژه اس پی اس اس، spss ، پروژه spss ، هزینه پروژه spss ، پروژه اس پی اس اس رایگان ، پروژه دانشجویی spss ، پروژه دانشجویی اس پی اس اس ، پروژه رایگان ، spss project ، هزینه پروژه spss، پروژه spss رایگان، پروژه دانشگاهی، spssبا قیمت مناسب،انجام پروژه اس پی اس اس، spss ، پروژه spss ، هزینه پروژه spss ، پروژه اس پی اس اس رایگان ، پروژه دانشجویی spss ، پروژه دانشجویی اس پی اس اس ، پروژه رایگان ، spss project ، هزینه پروژه spss، پروژه spss رایگان، پروژه دانشگاهی، spssبا قیمت مناسب،انجام پروژه اس پی اس اس، spss ، پروژه spss ، هزینه پروژه spss ، پروژه اس پی اس اس رایگان ، پروژه دانشجویی spss ، پروژه دانشجویی اس پی اس اس ، پروژه رایگان ، spss project ، هزینه پروژه spss، پروژه spss رایگان، پروژه دانشگاهی، spssبا قیمت مناسب، </div></div> text/html 2018-05-21T09:06:10+01:00 spssproje.mihanblog.com تیم پروژه spss آموزش مقاله نویسی (بخش اول) http://spssproje.mihanblog.com/post/12 <font face="Mihan-IransansBold" size="3">اجزای مقاله</font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="2">1 – عنوان:</font><br><br>عنوان‌ هر اثر جلوه‌ای‌ از هویت‌ آن‌ اثر است‌؛ حال این اثر هنری‌ باشد یا علمی‌. عنوان‌ باید مختصر، گویا و جذاب‌ باشد تا بتواند علاوه‌ بر ایجاد انگیزه‌ مطالعه‌ در خواننده‌، او را در انتخاب‌ مقاله‌ مورد نیازش‌ هدایت و راهنمایی‌ كند.مثال مقاله های این وبلاگ که با عنوان پروژه اس پی اس اس هستند به عنوان خود خواننده ی که دنبال مقاله با عنوان پروژه spss است را به دنبال خود می کشاند.<br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="2">2- چكیده: ‌</font><br><br>چكیده‌ خلاصه‌ كوتاهی‌ از مقاله‌ همراه‌ با نكات‌ کلیدی متن‌ مقاله‌ است‌ و به‌گونه‌ای‌ تنظیم‌ می‌شود كه‌ خواننده‌ را در تصمیم‌گیری‌ برای‌ مراجعه‌ یا عدم‌ مراجعه‌ به‌ اصل‌ مقاله‌ قادر می‌سازد. محتوای‌ چكیده‌ حاوی‌ مطالبی‌ است‌ كه‌ نویسنده‌ مقاله‌ بر آن ها تأكید ورزیده‌ است‌.مثال <a href="http://spssproje.mihanblog.com/" target="_blank" title="">پروژه های اس پی اس اس این وبلاگ</a> که با چکیده همراه می باشند.<br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="2">3- مقدمه:&nbsp;</font><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ‌<br><br><a href="http://spssproje.mihanblog.com/" target="_blank" title="">مقدمه‌ سرآغاز هر مطلب‌ یا مبحث‌ است‌</a> و با اشاره‌ به‌ مسائل‌ و مشكلات‌ موجود در آن‌ زمینه‌، یافته‌های‌ قبلی‌ در باره‌ موضوع‌ مورد بحث‌ را به‌ اختصار شرح‌ می‌دهد و در پایان‌ به‌ ارائه‌ راه‌حل‌ می‌پردازد. درواقع‌ پیوند میان‌ نویسنده‌ و خواننده‌ از طریق‌ مقدمه‌ صورت‌ می‌گیرد و ضروری‌ است‌ كه‌ روان‌ و جذاب‌ باشد.<br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="2">4- <a href="http://spssproje.mihanblog.com/" target="_blank" title="">متن‌ اصلی</a>:</font><br><br>متن‌ یا بدنه‌ اصلی‌ مقاله‌ شامل‌ اهداف‌، روش‌ كار، پیشینه‌ پژوهش‌، محدودیت‌ها و نارسایی‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری‌ است‌. بنابر این‌ باید پیام‌ اصلی‌ نویسنده‌ را به‌طور مفصل‌ بیان‌ كند به‌ نحوی‌ كه‌ خواننده‌ با مطالعه‌ آن‌ بتواند نتیجه‌ مورد انتظار را دریافت‌ نماید. معمولاً پس‌ از بدنه‌ اصلی‌ مقاله‌، یعنی‌ در پایان‌ مقاله‌ یا تحقیق‌ نتیجه ی اصلی تحقیق که در قسمت های مختلف مقاله از جمله در قسمت چکیده نیز بیان گردیده ، نوشته می شود. آخرین‌ بخش‌ مقاله‌ فهرست‌ مآخذ می‌باشد. text/html 2018-02-23T13:24:08+01:00 spssproje.mihanblog.com تیم پروژه spss تحقیق انواع توابع به صورت فایل word http://spssproje.mihanblog.com/post/11 تحقیق انواع توابع به صورت کامل در 9صفحه به صورت وورد<div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مفهوم تایع یکی از مهم ترین مفاهیم <u>علم ریاضی</u> بوده و به همان اندازه در ریاضی اهمیت دارد که مفهوم </span><a href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87" title="مجموعه"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-themecolor:text1">مجموعه</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">دارد. اغلب، می گویند تابع، کمیت متغیری است که از کمیت متغیر دیگر تبعیت می کند. برای توزیع "معمولی"، مانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: <br> <br> <b>Y=sinx ,y=x2 , y=a+bx</b> <br> <br> &nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">تعریف تایع</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: <br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">تناظری که به هر عنصر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> x </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">از یک مجموعه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> x </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">فقط و فقط یک عنصر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> y </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">از یک مجموعه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> y </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">رانسبت را دهد، تایع گویند. توابع را با حروف</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> f </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">یا حروف کوچک خطی لاتین نشان می دهیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...........<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt;"><font color="#333399">جهت دانلود فایل وورد دانلود را کلیک کنید</font></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8320150926/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9.docx.html" target="_blank" title="دانلود فایل"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#333399">دانلود Word</font></a></p></div> text/html 2018-02-02T12:11:22+01:00 spssproje.mihanblog.com تیم پروژه spss دانلود رایگان پروژه spss http://spssproje.mihanblog.com/post/9 <font face="Mihan-Iransans" size="4"><br>پروژه spss که به صورت رایگان جهت دانلود به عنوان، نمونه پروژه spss آماده کرده ایم . <br><br>برای دانلود فایل PDF رایگان پروژه spss کلمه دانلود را کلیک کنید.</font><br><br>#پروژه spss رایگان پروژه spss رایگان آماده <font size="1"><font face="Mihan-Iransans">پروژه spss آماده دانلود</font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br></font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font size="4">&nbsp;</font></font><font size="4"><a href="http://s9.picofile.com/file/8318335326/Spss_AkhlagheParastari.pdf.html" target="_blank" title="برای دانلود کلیک کنید"><font face="Mihan-IransansBold">دانلود PDF&nbsp;</font></a></font></div> text/html 2018-02-02T10:35:24+01:00 spssproje.mihanblog.com تیم پروژه spss دانلود نمونه پروژه شیمی http://spssproje.mihanblog.com/post/7 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/vbx6_new_bitmap_image_(6).jpg" alt="پروژه شیمی"></div><div style="text-align: center;"><a href="http://spssproje.mihanblog.com/message" target="_blank" title="ارسال پیام">توجه توجه !! برای دریافت فایل وورد آماده و کامل پیام دهید!!!</a></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in; margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:20%;text-indent:-.25in;line-height:115%; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#0D0D0D;mso-themecolor:text1; mso-themetint:242"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp;</span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><a href="http://spssproje.mihanblog.com/"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#0D0D0D;mso-themecolor:text1; mso-themetint:242">روش های کاهش کربن دی اکسید</span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#0D0D0D; mso-themecolor:text1;mso-themetint:242"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:115%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://spssproje.mihanblog.com/"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:black;mso-themecolor:text1">یکی از راهکارهایی که می تواند تا حد چشمگیری کاهش کربن دی اکسید جهانی را موجب شود استفاده از لامپ های کم مصرف است، اما به نظر می رسد این الگوی مصرفی جوان چندان از سوی ساکنان زمین پذیرفته نشده است.</span></a><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:115%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">این درحالی است که همه ساله بر میزان </span><a href="http://spssproje.mihanblog.com/"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#0D0D0D;mso-themecolor:text1; mso-themetint:242">تولید دی اکسید کربن در کشورهای درحال توسعه</span></a><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> <span lang="AR-SA">و پیشرفته اضافه می شود، به طوری که برای مثال کشور چین در سال جاری با افزایش بیش از 8% تولید دی اکسید کربن مواجه بود.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:115%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">هر سال انسان در حدود 30 میلیارد تن کربن دی اکسید به خصوص جهت استفاده از سوخت های فسیلی و به سبب نابودی جنگل ها تولید می کند که&nbsp; گیاهان موجد در زمین می توانند تنها 50 درصد از این میزان را مصرف کرده و تولید اکسیژن کنند و بنابراین 50 درصد دیگر آن انباشته می شود.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:.5in; margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:20%;text-indent:-.25in;line-height:115%; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:115%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="AR-SA">بر اساس آمارهای ثبت شده </span></span><a href="http://spssproje.mihanblog.com/"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#0D0D0D;mso-themecolor:text1; mso-themetint:242">سرانه تولید <sub>2</sub></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#0D0D0D;mso-themecolor:text1;mso-themetint:242">CO</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#0D0D0D;mso-themecolor:text1;mso-themetint:242"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">در ایران</span></span></a><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> <span lang="AR-SA">سالانه 3/55 تن به ازای هر نفر می باشد و از این نظر ایران در کل جهان در رتبه نسبتا متوسط 19 قرار دارد.</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:115%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Nassim">به ادامه مطلب مراجعه کنید...</font></p></div> text/html 2018-02-01T00:47:17+01:00 spssproje.mihanblog.com تیم پروژه spss هزینه انجام پروژه spss http://spssproje.mihanblog.com/post/6 <font face="Mihan-Iransans"><a href="spssproje.mihanblog.com/post/5" target="_blank" title="هزینه انجام پروژه spss" style="">هزینه انجام پروژه spss</a>&nbsp;، به عنوان یکی از بهترین روش های تحلیل آماری برای هر پروژه spss قیمتی نسبتان بالایی است که این وبلاگ جهت ارائه و جلب رضایت مندی شما عزیزان هزینه انجام پروژه spss را به نصف فی بازار و با تضمین انجام می دهیم. </font> text/html 2018-01-28T18:05:16+01:00 spssproje.mihanblog.com تیم پروژه spss تایپ و ترجمه متون انگلیسی http://spssproje.mihanblog.com/post/5 <div><a href="/post/5" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ujol_sun-designers.jpg" alt="ترجمه انگلیسی به فارسی"></a></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><a href="/" target="_blank" title="ترجمه">انجام ترجمه متون انگلیسی و تایپ با مناسب ترین قیمت</a>&nbsp;</font><font face="Mihan-IransansBold" size="2">،&nbsp;</font><a href="/" target="_blank" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="2">ترجمه انگلیسی به فارسی و برعکس فارسی به انگلیسی</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;هر برگ که بصورت استاندارد 250 کلمه دارد به<font color="#330000"> </font><font color="#660000">قیمت 3500ت</font> همراه با تایپ کامل می باشد. جهت ارتباط از سربرگ تماس با ما را کلیک کرده و درخواست خود ارسال فرمایید.</font></div> text/html 2018-01-28T09:06:48+01:00 spssproje.mihanblog.com تیم پروژه spss پروژه گروه خون http://spssproje.mihanblog.com/post/4 <div><img src="http://uupload.ir/files/kxiw_635758647730563787.jpg" alt="پروژه بررسی گروه خون تحلیل اس پی اس اس" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="/post/4" target="_blank" title="" style="">فایل اس پی اس اس</a><font style="font-size: small;">&nbsp;خام پروژه گروه خونی&nbsp; و فشار خونی با&nbsp;</font><a href="/post/4" target="" title="" style="">جامعه هدف 100 نفر</a><font style="font-size: small;">&nbsp;که مورد تحقیق قرار گرفته در قسمت ادامه مطلب برای دانلود رایگان گذاشته شده است. </font></font> text/html 2018-01-27T12:08:23+01:00 spssproje.mihanblog.com تیم پروژه spss پروژه پرستاری http://spssproje.mihanblog.com/post/2 <div><img src="http://uupload.ir/files/6f5a_mvrfv5idrviqz5b.jpg" alt="پروژه اخلاق spss" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="2">انجام پروژه اس پی اس اس اخلاق در پرستاری با<font color="#ff6666"> 100پرسشنامه</font> تکمیل شده ، برای ارتباط از قسمت بالای وب سربرگ ارتباط با ما را زده و شماره یا آی دی خود را جهت ارائه پروژه ارسال فرمایید.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="2">لازم به ذکر است آزمون های کا دوی پیرسون ، آزمون U ، آزمون همبستگی و رگرسیون روی داده ها انجام شده است.</font></div> text/html 2018-01-26T17:43:25+01:00 spssproje.mihanblog.com تیم پروژه spss انجام Spss پروژه دانشجویی http://spssproje.mihanblog.com/post/1 <img src="http://uupload.ir/files/7jh_آزمون-میانه.jpg" alt="پروژه دانشجویی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><font style="">انجام پروژه های دانشجویی با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری اس پی اس اس ، انجام تحلیل و آزمون فرضیه ، انجام آزمون کادوی پیرسون همبستگی و رگرسیون و سایر آزمون ها .</font> </font><div><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><font style="">جهت ارتباط از منو بالا سربرگ ارتباط با ما را زده و شماره تماس و نام پروژه خود را درج نمایید. در اصرع وقت در کمتر از 7ساعت باشما از طریق پیام رسان تلگرام یا تماس ارتباط حاصل کرده و پروژه را به ایمیل داده شده تان می فرستیم.</font></font></div>